Personvernerklaering

Hvordan våre personvernregler fungerer

På nettstedet Nettkasino, en del av EVORA LTD, (“Nettkasino”, “vi”, “oss”), behandler vi personlig informasjon om våre besøkende og kunder (“du”). Vår ambisjon og vårt mål er at alle dine personopplysninger skal håndteres nøye og trygt for å overholde gjeldende lovverk om databeskyttelse.

EVORA og Nettkasino jobber med såkalt “performance marketing” og “lead generation” online. Vårt hovedkontor er i Sverige, og vi har flere datterselskaper med kontorer i andre land rundt om i Europa.

Årsaken til at vi har denne policyen er at vi ønsker å forklare deg når, hvordan og hvorfor vi tar vare på og behandler informasjon om våre besøkende. Dette er hva vi omtaler som dine personopplysninger. Retningslinjene gir deg også viktig informasjon om dine rettigheter i henhold til lov. Formålet med denne policyen er ikke på noen måte å erstatte vilkårene i en avtale du inngår med oss eller å begrense rettighetene du har i henhold til loven om databeskyttelse.

I listen nedenfor går vi gjennom emner relatert til Nettkasinos personvern og informasjonskapsler. Nedenfor finner du et sammendrag, slik at du raskt og enkelt kan finne akkurat den informasjonen du ønsker, og som er relevant for deg som besøkende på nettstedet.

Innhold:

 • Vi er ansvarlig for dine personopplysninger
 • Personopplysninger som Nettkasino behandler
 • Bruk av dine personopplysninger
 • Når behandler vi personopplysninger?
 • Hvem vi deler dine personopplysninger med
 • Internasjonale overføringer
 • Direkte markedsføring
 • Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger
 • Dine rettigheter som besøkende
 • Retningslinjer for informasjonskapsler på Nettkasino

Vi er ansvarlig for dine personopplysninger

Vi som tar vare på og er ansvarlig for dine personopplysninger på Nettkasino er primært ENLABS AB med adresse Stora Gatan 46, 193 39 Sigtuna, Sverige. Selskapet har flere datterselskaper og kontorer i Latvia, Estland, Litauen, Spania og Malta.

Som ansvarlig for personopplysninger henviser vi til selskapet som bestemmer metoden og formålet med å behandle våre besøkendes personopplysninger på Nettkasino. Vi vil gjøre oppmerksom på at selv om vi er hovedansvarlig for dine personopplysninger, er det mulig at disse lagres i databaser som i sin tur er tilgjengelige for andre selskaper. Hvis andre selskaper får tilgang til dine personopplysninger, er disse forpliktet til også å overholde standardene som er beskrevet i vår personvernerklæring på denne siden.

Personopplysninger som Nettkasino behandler

Som besøker og kunde på Nettkasino har vi muligheten til å behandle personopplysninger om deg, inkludert følgende punkter:

 • Ditt navn og fødselsdato
 • Ditt kjønn og alder
 • Din e-postadresse
 • Passord
 • Din IP-adresse
 • Stedsinformasjonen din
 • Hvordan du bruker nettstedet
 • Ditt yrke

Bruk av dine personopplysninger

Nettkasino samler inn informasjon om deg når du velger å besøke nettstedet vårt, og dermed bruker tjenestene og funksjonene som er tilgjengelige. Dine personopplysninger brukes til å for eksempel:

 • Sende ut brev på e-post med nyheter, reklame og annen informasjon om våre tjenester og nettsted.
 • Gi oss informasjon som lar oss tilpasse våre systemer og databaser for å forbedre opplevelsen din av nettstedet og for å gjøre det mulig for oss å tilby en bedre tjeneste.
 • For å forbedre og tilpasse annonsene vi sender til deg.
 • For at du skal bli medlem av et forum eller et nettsamfunn, hvis vi velger å utvikle et slikt produkt, hvor du kan delta med dine meninger via kommentarer eller lignende.
 • For å overholde juridiske forpliktelser eller rettigheter.

Når behandler vi personopplysninger?

Nettkasino tar kun vare på personopplysningene dine til formålene som er beskrevet på denne siden. Dette skjer bare når vi vet med sikkerhet at: 

 • Du som besøkende har valgt å godkjenne at vi bruker informasjonen på denne måten, eller alternativt
 • Vår måte å håndtere og behandle dine personopplysninger på er absolutt nødvendig for å gi støtte til såkalte «legitime interesser» som Nettkasino har som selskap. Det vil si å ha muligheten til å utvikle og forbedre våre tjenester og vårt produkt eller å gjøre det mulig for oss å analysere våre data. Dette gjøres på en måte som beskytter og respekterer personvernet ditt.

Hvem vi deler dine personopplysninger med

På Nettkasino jobber vi sammen med en rekke forskjellige tredjeparter som igjen hjelper med å administrere vår virksomhet og tilby konkrete tjenester. Noen ganger kan disse tredjepartene også trenge tilgang til dine personopplysninger. Nedenfor er noen eksempler på hvilke tredjeparter vi mener:

 • Aweber Systems (basert i USA) som vi bruker når vi sender ut nyhetsbrev, reklame og informasjon.
 • com (basert i USA) som vi bruker som plattform for våre nettsteder.
 • Analysetjenester som Google Analytics, Hotjar og Adwords. I våre retningslinjer for informasjonskapsler lenger ned kan du lese mer om dette og hva du selv kan gjøre for at tjenestene ikke kan få tilgang til dine personopplysninger.
 • Leverandører som håndterer våre besøkendes personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, for eksempel skybaserte tjenester.
 • ENLABs datterselskaper i konsernet, som er lokalisert i Sverige og andre land. I slike tilfeller skjer overføringer av våre besøkendes personopplysninger i henhold til konsernets regelverk.
 • I tilfeller hvor vi er forpliktet til å dele personopplysninger for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, eller ved tilfeller hvor det kreves for å beskytte våre interesser og opprettholde selskapets sikkerhet.
 • I tilfeller hvor vi selger, kjøper eller på noen måte velger å omorganisere virksomheten eller eiendelene våre. Alternativt, hvis en tredjepart kjøper eiendelene våre. Dette gjelder også alle kjøpere eller selgere.

Internasjonale overføringer

Når det gjelder internasjonale overføringer, handler det om å overføre personopplysninger til et land som ligger utenfor EU (den europeiske union). I likhet med avsnittet ovenfor, kan vi dermed gi tilgang til kundenes personopplysninger til tredjeparter som også kan være lokalisert utenfor EU.

Det er også mulig at vi vil dele din personlige informasjon i forbindelse med mottak av en juridisk anmodning av noe slag eller på forespørsel fra en utenlandsk lovhåndhevende myndighet som ligger utenfor EU. Vi tar kontinuerlig grep for å kunne hjelpe deg med internasjonale overføringer der all informasjon blir behandlet på riktig måte for at dine rettigheter og interesser skal beskyttes. Med hver forespørsel fra både tilsynsmyndigheter og lovhåndhevende myndigheter undersøker vi den grundig før vi oppgir noen av våre besøkendes personopplysninger.

Som kunde og besøkende hos Nettkasino har du rett til å kontakte oss for mer informasjon om beskyttelsestiltakene ovenfor.

Direkte markedsføring

På Nettkasino bruker vi dine innsamlede personopplysninger for å sende ut direkte markedsføring. Det gjelder både produkter og tjenester som vi tilbyr sammen med våre partnere innen nettkasinoer, online sportsbetting og finansielle tjenester. Direkte markedsføring skjer gjennom målrettede annonser i form av nyhetsbrev på e-post.

I noen tilfeller vil behandlingen av personopplysningene i forbindelse med markedsføring være basert på Nettkasinos legitime interesser. Når loven sier at det er påkrevd, vil dette være basert på din godkjenning.

Du som kunde har alltid rett til å nekte direkte markedsføring fra oss. Du gjør dette ved å bruke lenken som vi inkluderer i all direkte markedsføring vi sender ut. Alternativt kan du kontakte oss personlig via e-post eller brev.

På Nettkasino tilpasser vi våre arbeidsmetoder slik at direkte markedsføring gjøres på et nivå som vi anser som proporsjonalt for å gi deg informasjon vi tror du er interessert i. Dette er basert på informasjonen vi samler fra dine personopplysninger.

Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Vi velger å oppbevare din personlige informasjon så lenge vi anser det nødvendig for de formål som er angitt i våre retningslinjer på denne siden. Avhengig av spesifikke omstendigheter, vil vi beholde dine personopplysninger i en bestemt tidsramme for for eksempel å kunne følge krav relatert til enten lov, skatter eller regnskap. I henhold til våre retningslinjer kan vi beholde dine personopplysninger hos oss. Når vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, kan du være sikker på at vi vil slette dataene eller på noen måte gjøre deg anonym i vårt system.

Dine rettigheter som besøkende

Du har flere rettigheter som er tilknyttet dine personopplysninger når du besøker nettstedet vårt. Se hvilke du trenger å vite om nedenfor. Hvis du vil utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss via e-post eller post.

 • Tilgang: Dette betyr at du har muligheten til å be oss om bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger, og få en kopi av informasjonen. Du kan også be om ytterligere informasjon om dine personopplysninger, for eksempel detaljer om hvilken informasjon vi har, formålet vi bruker dem til, hvem som kan ta del i dem, hva vi gjør for å beskytte dem, dine rettigheter, hvor detaljene kommer fra, om dataene havner utenfor EU og om vi har tatt en automatisk beslutning eller har brukt automatisk profilering. Dette gjelder i den grad du ikke har mottatt informasjonen via disse retningslinjene.
 • Korreksjon: Du har alltid muligheten til å kontakte oss og korrigere uriktige personopplysninger. Vi sjekker deretter opplysningene og prøver å styrke dem på en passende måte før det gjøres tiltak og korrigering blir gjort.
 • Sletting: Du har muligheten til å be oss om å slette din personlige informasjon hvis vi ikke lenger trenger å bruke opplysningene, hvis du ikke lenger er enig i at vi kan behandle dine personopplysninger, hvis du har rett til å innvende (se nedenfor), hvis vi har behandlet opplysningene på en ulovlig måte og/eller om det er nødvendig for å oppfylle en lovfestet forpliktelse. Vi er imidlertid ikke pålagt å etterkomme din forespørsel om sletting av dine personopplysninger hvis behandlingen er påkrevd for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller for å etablere/utøve rettskrav. Det finnes noen flere omstendigheter, men det er hovedsakelig disse to som gir oss grunn til å avslå din forespørsel om sletting av dine personopplysninger.
 • Begrensning: Du har muligheten til å be oss om å begrense dine personopplysninger. Dette betyr at vi kan beholde opplysningene uten å bruke dem. Dette gjelder imidlertid bare hvis nøyaktigheten er tvilsom og vi kan bevise om opplysningene er riktige eller ikke, hvis håndteringen på noen måte er ulovlig, men du ikke vil slette opplysningene, hvis vi ikke trenger opplysningene for formålene vi samlet inn dataene for, men de fortsatt kreves for rettskrav, hvis du har utøvd din rett til å innvende og det pågår en verifisering av såkalte hovedårsaker. Vi på Nettkasino har rett til å fortsette å bruke dine personopplysninger selv etter din forespørsel om begrensning hvis vi har ditt samtykke, om nødvendig for rettskrav eller hvis det er nødvendig for å beskytte en fysisk eller juridisk persons rettigheter.
 • Portabilitet: Du har rett til å be oss om å gi ut dine personopplysninger til deg i et organisert og maskinlesbart format. Alternativt kan du be oss om å få informasjonen din «portet» til en annen personopplysningansvarlig. Dette gjelder når prosessen har din godkjenning, og det skjer automatisk.
 • Innvending: Som besøkende på Nettkasino kan du velge å innvende mot behandlingen av din personlige informasjon der våre «legitime interesser» er et juridisk grunnlag og du mener at dine grunnleggende rettigheter og friheter er viktigere enn våre legitime interesser. Vi har imidlertid også muligheten til å demonstrere at vi har overbevisende legitime interesser som også veier tyngre enn dine grunnleggende rettigheter og friheter.
 • Internasjonale overføringer: Alle våre besøkende kan kontakte oss og be om en kopi, eller be om å bli referert til grepene vi tar for å beskytte din personlige informasjon fra å bli tatt utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Vi har da også mulighet til å redigere avtaler om dataoverføring samt relaterte dokumenter av sensitive årsaker.
 • Tilsynsmyndighet: Du kan velge å klage til din lokale tilsynsmyndighet angående vår behandling av personopplysninger. Vi ber imidlertid om at du kontakter oss på Nettkasino for å prøve å ordne opp i eventuelle problemer først. Det betyr fortsatt at du har rett til å kontakte din tilsynsmyndighet når du vil.

Retningslinjer for informasjonskapsler på Nettkasino

Nedenfor går vi gjennom våre retningslinjer for informasjonskapsler på Nettkasino og hvordan informasjonskapsler påvirker deg, og eksempler på hvilke leverandører vi bruker. Hvis du har flere spørsmål om informasjonskapsler på Nettkasino, kan du kontakte oss via e-post.

Vi bruker informasjonskapsler fordi vi ønsker å kunne tilby deg en komplett nettside med fullt fungerende funksjoner. Informasjonskapsler lar oss gjenkjenne dine personlige preferanser når du bruker nettstedet vårt, og på denne måten vil vi forhåpentligvis gjøre det både enklere og mer praktisk for deg som besøkende.

Hva er informasjonskapsler? I dag bruker praktisk talt alle nettsteder informasjonskapsler, men ikke alle vet hva det er. Kort sagt, informasjonskapsler er en liten fil med informasjon som er lagret på datamaskinen, mobilen eller nettbrettet du besøker nettstedet fra. Denne filen lar nettstedet huske handlingene og preferansene dine. Det kan for eksempel være innloggingen, språket du har valgt, tekststørrelse og så videre. Dermed trenger du ikke gjøre disse valgene på nytt hver gang du besøker nettstedet.

Alternativer for deg som besøkende

Når du besøker og bruker nettstedet vårt, betyr dette at du også aksepterer bruk og lagring av informasjonskapsler på datamaskinen, mobilen eller nettbrettet. Generelt kan du se og bruke nettstedet vårt uten informasjonskapsler. Det kan imidlertid hende at noen deler av siden ikke fungerer som tiltenkt, eller at det går saktere å bruke nettstedet hvis du slår av informasjonskapsler.

Hvis du ikke vil lagre informasjonskapsler på enheten du bruker under besøket, kan du deaktivere informasjonskapsler i systeminnstillingene i nettleseren din. Du har også muligheten til å slette lagrede informasjonskapsler i systeminnstillingene når som helst. Vær oppmerksom på at visse tilbud og funksjoner er begrenset når du ikke godtar informasjonskapsler på Nettkasino.

Informasjonskapsler i forskjellige kategorier

På Nettkasino bruker vi forskjellige typer informasjonskapsler til forskjellige formål og funksjoner. Noen av informasjonskapslene våre er teknisk nødvendige. Andre informasjonskapsler lagres og brukes for en bestemt tid. Noen informasjonskapsler plasseres og lagres av enten en tredjepart eller oss.

Teknisk nødvendighet: Det finnes både informasjonskapsler som er teknisk nødvendige og informasjonskapsler som ikke er det. Når det gjelder de som er teknisk nødvendige, bruker vi nødvendige informasjonskapsler for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Denne typen informasjonskapsler plasseres automatisk på enheten din når du besøker nettstedet og/eller bruker en funksjon vi tilbyr – med mindre du har justert innstillingene i nettleseren din, noe som gjør at informasjonskapsler avvises umiddelbart. Informasjonskapsler som ikke er nødvendige brukes kun for å forbedre brukervennligheten og ytelsen til nettstedet ytterligere. Disse informasjonskapslene husker også innstillingene dine. Vi bruker også ikke-teknisk nødvendige informasjonskapsler for å få mer informasjon om hvordan forskjellige deler av nettstedet brukes og hvor hyppig det skjer. På denne måten kan vi tilpasse nettstedet på en bedre måte for deg som besøkende.

Lagringsvarighet: Ulike informasjonskapsler lagres i forskjellige tidsperioder, og vi deler dem inn i tre separate kategorier slik at du lettere kan forstå hvordan det fungerer.

 • Økt-informasjonskapsler: Såkalte økt-informasjonskapsler er bare nødvendig mens du besøker et nettsted. Når du forlater nettstedet, blir disse informasjonskapslene slettet. Disse informasjonskapslene brukes til å opprettholde informasjon mens du er på et bestemt nettsted.
 • Permanente informasjonskapsler: Informasjonskapsler som i stedet blir lagret i lang tid, kalles permanente informasjonskapsler. Denne typen informasjonskapsler betyr at vi som driver nettstedet har muligheten til å gjenkjenne deg når du besøker nettstedet vårt på et senere tidspunkt, og vi kan bruke lagrede innstillinger fra din forrige økt. Dette gjør at du ikke trenger å gjenta prosedyren for å velge språk eller lignende hver gang du besøker siden. Permanente informasjonskapsler slettes automatisk etter en bestemt tidsperiode.
 • Flow cookies: Formålet med flow cookies er at våre egne servere skal kunne kommunisere med hverandre. Flow cookies plasseres på enheten din når du navigerer nettstedet vårt, og når du forlater siden blir de slettet umiddelbart.

Informasjonskapsler for analyse og måling av rekkevidde

Vi bruker informasjonskapsler fra forskjellige leverandører, og disse informasjonskapslene plasseres på nettstedet av oss selv eller av operatøren vi bestiller fra. Det finnes også tredjeparts informasjonskapsler som lagres og brukes av andre typer organisasjoner, men også nettsteder. Gjennom eksterne leverandører kan informasjonskapsler brukes til å vise spesifikke annonser eller for å integrere innhold fra forskjellige sosiale nettverk på nettet.

Google Analytics

På Nettkasino bruker vi en analysetjeneste levert av Google Inc, kalt Google Analytics. Google Analytics-tjenesten bruker informasjonskapsler for å identifisere hvor ofte visse områder på et nettsted brukes og for å se hva forskjellige besøkende foretrekker. Informasjonen som kan leses fra din bruk mens du besøker nettstedet, og som hentes ut via informasjonskapselen, overføres til en av Googles servere i USA hvor den er lagret. Google vil kunne bruke denne informasjonen til å analysere hvordan du bruker et bestemt nettsted og sammenstille aktivitetsrapporter. Merk deg at Google kan velge å videreformidle informasjonen til tredjepart hvis det kreves av loven. Alternativt hvis tredjeparter behandler denne informasjonen på vegne av Google. Dataene er lagret i 26 måneder, og dette gjelder også din IP-adresse.

Alle besøkende kan deaktivere Google Analytics for å unngå å registrere og observere økten din på nettstedet. For å gjøre dette, besøk denne siden:

Hotjar

Hotjar er et verktøy som vi bruker for å samle ikke-personlig informasjon for å utvikle nettstedet vårt og gi deg en bedre opplevelse. Med Hotjar er det det lettere for oss å finne og analysere tekniske problemer.

AdWords

Vi bruker AdWords for å bruke noe som heter Google PPC-kampanjer, det vil si Pay Per Click.

AdForm

AdForm bruker informasjonskapsler for å få informasjon om dine besøk på nettstedet og om du ser annonser fra Nettkasino. Informasjonen som samles inn gjennom AdForm blir deretter brukt til å evaluere og analysere en annonse eller kampanjeresultater, for eksempel. Det hjelper også til å lage såkalt målrettet annonsering. Det vil si at annonser kan vises i en bestemt rekkefølge, at utvalgte produkter vises avhengig av interessen som vises på nettstedet og lignende.

Våre retningslinjer for personvern og informasjonskapsler kan endres og oppdateres etter behov – se dato og versjon øverst på siden.

Hjem » Personvernerklaering